„Български офицери, родени извън пределите на Княжество България“