Д-р Христина Цонева посрещна студенти от ЮЗУ 'Неофит Рилски'