Изложба „Анимания“ и награждаване на победителите от конкурса „Прилепите – наши приятели“