Откриване на изложба по повод 140 годишнината от Кресненско- Разложкото въстание