Среща на тема „Археология и история на Република Азербайджан“