Информация за музея

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЛАГОЕВГРАД

Регионален исторически музей - Благоевград разполага с модерна сграда, в която е изградена високопрофесионална експозиция по зали: археология, природа, Българските земи XV-ти – началото на XX век, етнография. Музеят съхранява над 160 хиляди експоната. Специално внимание заслужават: уникалната колекция от култови фигури от праисторическа епоха; материали от епохата на траките – въоръжение на тракийски войн, изображения върху мраморни плочи и глинени лампи с гладиаторски сцени, глинени маски, медицински инструменти, монетна находка на тракийско племе от края на V-IV в. пр. Хр.; колекция от надгробни култови плочи и съдове, ранно-български накити и художествена керамика от Мелник; възрожденска книжнина; уникални етнографски колекции от тъкани, костюми, керамика, метал и дърво от края на XIX и нач. на XX в., ценни документални материали, между които 24 писма на Гоце Делчев и лични вещи на деятелите на национално-освободителното движение.

Регионален исторически музей - Благоевград е основан през 1952 г. и има добре изградена структура: отдели “Археология”, “Етнография”, “Българските земи XV - нач. на XX век”, “Нова и най-нова история”, “Природа”, “Художествен”, “Фондове”, “Връзки с обществеността”, както и обслужващи звена: лаборатория за консервация и реставрация, модерна фотолаборатория и библиотека с над 16 000 тома.

Регионален исторически музей -Благоевград има богата сбирка от ендемични растения, гръбначни и безгръбначни животни, скали и минерали.

Музеят показва събраното богатство и под формата на временни изложби с мултидисциплинарен характер. В момента музеят предлага две временни изложби с материали от фонда на Регионален исторически музей - Благоевград – "Скаптопара, Горна Джумая, Благоевград"и изложба с творби на Златю Бояджиев.

В отдел „Художествен” Регионален исторически музей - Благоевград притежава 23 картини на Златю Бояджиев, 86 рисунки на Владимир Димитров - Майстора и хиляди произведения на старото, средновековно и съвременно изкуство.

Специализирана работа с ученици предлага и автентична класна стая от епохата на Възраждането. Музеят разполага с удобна многофункционална конферентна зала, оборудвана с модерни технологични средства.

Към Регионален исторически музей - Благоевград е и къщата-музей "Роден дом на Георги Измирлиев - Македончето" в квартал Вароша, чийто двор през лятото се превръща в открита галерия за произведения на благоевградски художници.

Изложба "Скаптопара, Горна Джумая, Благоевград"

Изложбата "Скаптопара, Горна Джумая, Благоевград" показва миналото на града и неговата покрайнина, от появата на човека по тези земи – VI хилядолетие преди Христа до 80-те години на XX век. Основен предмет на експозицията е проследяване на стопанския, културен и обществен живот на населението през тези периоди. Показани са последните археологически открития, които допринесоха за обогатяване на познанията ни за племената и народите, живели преди хилядолетия, сътворили по тези земи високо развити култури и оставили следи в развитието на световните цивилизации.

В изложбата са експонирани новооткрити и малко известни писмени и веществени извори за израстването на града през годините на Възраждането. През епохата градът се утвърждава като регионален център на българската просвета и култура

Посетителите могат да се разходят по улиците на стария град с магазините, хотелите, училищата... Да надникнат в тютюневите складове, в работилниците и канцелариите, в читалище "Съгласие", в домовете на бедни и богати. Могат да разгледат снимки от семейните албуми, документи – неми свидетели на времето, вещи от старите обществени сгради и градските къщи, да се поспрат пред часовника на старото кметство, пред рекламите и афишите, с други думи – да се видят градът и жителите му такива, каквито са били в годините от първата половина на XX век.


Факти

2011

От 2011 г. сградата на Регионален исторически музей - Благоевград е адаптирана за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат.

2010

През 2010 г. Регионален исторически музей - Благоевград стана първия музей в страната, в който бе реализирана интерактивна експозиция за деца "Музеен детски кът" по проект "Подобряване работата на българските музеи с деца и млади хора".

1999

За популяризиране на природното богатство на Пиринския край през 1999г. в РИМ-Благоевград е създаден Център по природозащита за Национален парк "Рила".

1952

Основаване на музея.