Работно време и цени

Регионален исторически музей - Благоевград е отворен за посетители всеки ден от понеделник до неделя включително, с работно време:

понеделник - петък 09:00 ч. -18:00 ч.*

събота- неделя 09:30 ч. - 18:00 ч.*

*Работното време е без прекъсване.

     Ден с безплатен вход за музейните експозиции: понеделник

     За "Музеен детски кът" няма безплатен ден.

     Къща - музей на "Роден дом на Георги Измирлиев - Македончето" - е отворена за посетители от 15 април до 15 октомври с работно време:

понеделник - петък - 09:00 ч. -18:00 ч.*
събота- неделя 09:30 ч. - 18:00 ч.*

тел: 073 / 88 60 78

Цени

Цени за вход билети в експозициите на РИМ – Благоевград:

     - вход за деца до 7-годишна възраст                                                        - безплатно

     - вход за ученици, студенти  и пенсионери                                                - 1.00 лв.

     - вход за възрастни                                                                                   - 2.00 лв.

     - хора с увреждания                                                                                 - безплатно

     - групови посещения /над 10 души/ на ученици, студенти и пенсионери     - 0.50 лв.

     - групови посещения /над 10 души/ на възрастни                                      - 1.00 лв.

Цени за вход билети в къща-музей „Роден дом на „Георги Измирлиев – Македончето”:

    - вход за деца до 7-годишна възраст                                                         - безплатно

    - вход за ученици, студенти  и пенсионери                                                 - 0.50 лв.

    - вход за възрастни                                                                                    - 1.00 лв.

    - хора с увреждания                                                                                  - безплатно                

Дневен билет с право на достъп до две и повече експозиции:

     - за ученици, студенти и пенсионери                                                         - 1.50 лв.

     - за възрастни -                                                                                        - 2.50 лв.

Цени за вход билети в експозиция „Музеен детски кът”:

      а)  вход за индивидуално посещение                                                      - 2.00 лв.

      б) вход за посещение на деца с придружител:

          - 1 дете с придружител – 2.00 лв.

          - 2 деца с придружител – 3.00 лв.

          - 3 деца с придружител – 4.00 лв.   

          - 4 и повече деца с придружител – по 1.00 лв. на дете.

      в) вход за посещение на група деца и ученици не по-малко от 5 – по 1.00 лв. на дете и ученик.

         Билетът за „Музеен детски кът” включва и посещение на всички експозиции в музея.

          Четвъртък е безплатен ден за музейните експозиции с изключение на експозиция „Музеен детски кът”.

Цена на беседа в музейните обекти:

       а)  в експозициите в сградата на РИМ:

           - за групови посещения на деца до 7-годишна възраст - безплатно

           - за групови посещения на ученици, студенти и пенсионери /над 10 души/ -   5.00 лв.

           - за групови посещения на  възрастни /над 10 души/                                 - 10.00 лв.

           - за индивидуални посещения                                                                   -   5.00 лв.

           - за хора с увреждания                                                                             - безплатно

      б) в къща-музей „Роден дом на „Георги Измирлиев – Македончето”:

           - за групови посещения на деца до 7-годишна възраст                             - безплатно

           - за групови посещения /над 10 души/                                                      - 5.00 лв.

           - за индивидуални посещения                                                                  - 3.00 лв.        

           - за хора с увреждания                                                                            - безплатно

      в)беседа на чужд език за групови посещения във всички музейни експозиции - 20.00 лв.

      г)  екскурзоводска беседа по маршрут на територията на община Благоевград - 10.00 лв.

Ползване на конферентна зала от външни лица и институции:

     а) за учащи:

         - за 1 час                                                                                                     - 30.00 лв.

          - за 2 часа                                                                                                  - 50.00 лв.

          - за 3 и повече часа                                                                                    - 80.00 лв. 

   б) за бюджетни и творчески организации в областта на културата:

          - за 1 час                                                                                                    - 30.00 лв.

          - за 2 часа                                                                                                  - 50.00 лв.

          - за 3 и повече часа                                                                                    - 80.00 лв. 

   в) за всички останали:

            - за 1 час                                                                                                 - 100.00 лв.

            - за 2 часа                                                                                               - 150.00 лв.

            - за 3 и повече часа                                                                                 - 250.00 лв.   

   

Ползване на интериор в експозиционни зали:

          - за 1 час                                                                                                  -  80.00 лв.

          - за 2 часа                                                                                                - 120.00 лв.

          - за 3 и повече часа                                                                                  - 180.00 лв.   

За ползване на технически средства /озвучителна уредба  и  презентиращо устройство, собственост на РИМ - Благоевград/       -  20.00 лв.

За провеждане на образователна програма – на брой входни билети.

Прожекция на видеофилми – на брой входни билети.

Заснемане на културни ценности с видеокамера съобразно броя, вида и характера им по заявка на институции, организации и фирми  - 20.00 – 150.00 лв.

Заснемане на експозиции и сгради с видеокамера съобразно площта - 30.00 –   80.00 лв.

Изготвяне на становище за наличие и състояние на археологически и културно исторически недвижими паметници на територията на област Благоевград, за изготвяне на ОВОС във връзка със строителни работи и други дейности                     - 250.00 лв.

Услуги предлагани от музейната библиотеката:

   а) читателски такси:

      - за 1 ден                                                                                                                   -  1.00 лв.

      - за 1 седмица                                                                                                            -  3.00 лв.

       - за 1 месец                                                                                                               -  5.00 лв.

       - за 1 година                                                                                                             - 10.00 лв.

   б) библиографска справка                                                                                             - 20.00 лв.

   в) ксерокопие на книги от библиотеката /за страница/:

      - формат А4                                                                                                               - 0.20 лв.

      - формат А3                                                                                                               - 0.30 лв

 Услуги предлагани от фотолабораторията:

       - дигитално заснемане на културни ценности – снимки, документи, печатни издания и др. на страница                                                    - 1.00 лв.

       - дигитално заснемане на веществени културни ценности на брой                              - 3.00 лв.

       - качване на CD                                                                                                        - 2.00 лв.