Изложба - „Посветен на Отечеството”

На 16 февруари 2018 г. (петък) от 11: 00 ч. в Регионален исторически музей -Благоевград бе открита изложба - „Посветен на Отечеството”.

Тя е посветена на Васил Левски и бе представена от Александър Мошев – архивист в Българския исторически архив на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.  Г-н Мошев разказа интригуващи подробности свързани с направата на изложбата, подчерта факта, че всички използвани снимкови и документални материали, са от богатия фонда на НБКМ.

Тържественото откриване на изложбата беше осъществено от ученици от ІІІ „а” и ІІІ „б” при V-то СУ „Георги Измирлиев”, които представиха рецитал на популярното Ботево стихотворение – „Обесването на Васил Левски”.

Водещата на мероприятието – д-р Елена Чалгънова, изказа специална благодарност към многобройната публика от ученици, преподаватели, директори на училища и граждани: към кмета на с. Дъбрава г-н Георгиев, към доц. Ив. Петров преподавател в катера „История” при ЮЗУ „Н. Рилски”, към директора на НХГ „Св.Св.Кирил и Методии” г-н Митов, към директора на ПГСАГ „В. Левски” инж. Митева, към началника на ДА-Благоевград г-н Станев и старши експерт Л. Петрова, към представителите на РБ „Д. Талев”-Благоевград, към г-жа Д. Кочаркова – учител по български език и литература в ХІ ОУ „Христо Ботев”, към г-жа Симитчийска и г.н Тиляшев, учители в V-то СУ „Г. Измирлиев”.