Откриване на изложбата „Премъдростта Божия в творчеството на Борис Георгиев“

Избрани моменти от откриването на изложбата „Премъдростта Божия в творчеството на Борис Георгиев“ .
Тези, които не успяха да присъстват на официалното събитие, ще имат възможността да разгледат експозицията до 20 януари 2019 г.