Генерал-майор Константин Жостов (1867-1916 г.) – един достоен български офицер

Тази година научната общественост отбелязва 150 години от рождението на генерал-майор Константин Жостов, чийто най-голям личен фонд се съхранява в РИМ – Благоевград. В негова чест и по повод Деня на храбростта и Празника на българската армия, на 5 май в залите на музея се откри фотодокументална изложба „Генерал-майор Константин Жостов (1867-1916 г.) – един достоен български офицер“. Тя представя най-ценните от документите и вещите на бележития генерал – високите наградни отличия и генералски знаци, дневниците му от Балканските и Първата световна войни, лични писма, пощенски картички и снимки.

Годишнината от рождението на генерала и заслугите му за победите на българската армия се отбелязват и с провеждането за втора поредна година на областния ученически конкурс: „Между написано и преживяно – генерал-майор Константин Жостов (1867-1916 г.). Историята на един достоен българин“.

Организатори на проявата и тази година са Областна администрация – Благоевград, Община Благоевград, РУО– Благоевград и РИМ – Благоевград, отдел „Нова и най-нова история“. Основна подкрепа и съдействие ни оказват Македонски научен институт – филиал Благоевград, за което изказваме огромна благодарност, както и военно-патриотичните организации в града.

Участниците са, както е по регламент, ученици от 8 до 12 клас, от училищата в града и областта.  

След преглеждане на техните творби – презентации, есета и реферати, журито определи класирането и награди участниците и техните научни ръководители така:

На 1 място - Елена Таракова, 11 клас, Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Петрич, с научен ръководител Иво Точевски- за оригинална презентация и есе: „Падна ли Чеган“.

На 2 място - Магдалена Влахова, 10 кл., Средно Училище „Никола Вапцаров“ – гр. Хаджидимово с научен ръководител Заприна Глушкова – за добра презентация и отличен реферат: „Заслугите на ген. К. Жостов в Балканските войни“.

На 3 място - Надежда Клечерова – 10 кл., Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско с  научен ръководител д-р Юсуф Салих Юсуф –за много добри презентация и есе: „Заслугите на ген. Жостов в Балканските войни“.

За добро представяне, журито награди с грамота и участниците: Магдалена Проданичина – 11-а кл. и Цветелина Попова – 10 кл.също от Професионална гимназия по електроника и енергетика– гр. Банско. – за презентация.

Наградите са предоставени от Регионален инспекторат по образованието-Благоевград, Македонски научен институт – филиал Благоевград и РИМ – Благоевград.

Отдел „Нова и най-нова история“ изказва сърдечна благодарност към организаторите на ученическия конкурс, участниците и техните преподаватели за отделения творчески труд и постижения.

Личността на ген. Жостов се утвърждава в националната история, благодарение на положените усилия от страна на историците и обществеността за изследването и популяризирането на неговия отдаден на отечеството живот и дело.

д-р Кирил Алексиев и д-р Биляна Карадакова