КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР- МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018

Дата:16 февруари, 11:00 часа

 Изложба  „Посветен на отечеството“

 Изложбата е посветена на Васил Левски.

 

Дата:20,21,22 и 23 февруари

Дни посветени на Национален парк „Рила“

Дни посветени на 26 годишнината на Национален парк „Рила“

По отделна програма.

 

Дата:27 февруари, 17:00 часа

 Фотодокументална изложба  „Шипченската епопея през погледа на участника в Българското опълчение Стефан Кисов“.

Изложбата представя войната и епичните боеве за Шипка през погледа на командира на 3-а рота от 3-а опълченска дружина Стефан Кисов.