КУЛТУРНА ПРОГРАМА - МЕСЕЦ МАРТ 2017

КУЛТУРНА ПРОГРАМА  -   МЕСЕЦ  МАРТ 2017

 

Работилница на Баба Марта

 

1 март, 11:00 часа

 

Съвместна инициатива на БЧК, Дневен център за стари хора,  Регионален исторически музей – Благоевград и СУИЧЕ „Св. Климент Охридски “. Представители на три поколения заедно ще изработват мартеници и картички, изслушвайки разкази за историята, традициите и обичаите, свързани с празника.

 

 

Изложба "60 години Национален парк-музей „Шипка"

 

1март, 17:00 часа

 

Гостуваща фотодокументална изложба на Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“. Чрез фотографии и фотокопия на оригинални документи от фонда на музея е представена историята на създаването на  НПМ „Шипка“.

 

 

Изложба „Скаптопара, Горна Джумая, Благоевград –

традиции, визии, идеи“

 

2 март, 17:30 часа

 

Съвместна инициатива на Македония Арт и Регионален исторически музей – Благоевград.

 

 

Изложба „Пясъчните дюни и скалните местообитания  

част от красивата природа на България“

 

14 март, 15:00 часа

 

Постерна изложба на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ). Тя представя разнообразието от дюнни местообитания по Черноморското крайбрежие, скалите и сипеите в предпланинските и планинските територии на България извън екологичната мрежа Натура 2000, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната.

 

 

Изложби   „Помощ за египетския лешояд“  и

"Одисеята на египетските лешояди"

 

30 март, 16:00 часа

 

Гостуващи изложби на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Изложбата „Помощ за египетския лешояд“  е създадена в рамките на LIFE и проекта „Помощ за египетския лешояд“. Тя представя различни аспекти от живота на египетския лешояд, митове и легенди, свързани с вида, заплахите и различните дейности по неговото опазване. Фотоизложбата „Одисеята на египетските лешояди” представя победителите в конкурса, посветен на забележителния свят на египетските лешояди.