КУЛТУРНА ПРОГРАМА - МЕСЕЦ ЮНИ 2017

КУЛТУРНА ПРОГРАМА - МЕСЕЦ ЮНИ 2017

 

Изложба „Голямото завръщане”

 5 юни, 17:00 часа

Чрез изложбата за първи път в България се прави опит да бъде показана връзката между изкуството, науката и опазването на дивата природа. Тя съпътства Първата национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове в България, на която са представени научни доклади. Всички видове растения и животни, които са обект на подобни проучвания и дейности, са показани в изложбата.

Шеста национална среща „Музеите и устойчивото развитие”

 7, 8 и 9 юни

Организатори - Министерство на културата, БНК на ИКОМ, Община Благоевград и Регионален исторически музей – Благоевград.

Изложба "Старинният квартал Вароша - вечната любов в сърцето на градовете" на РИМ – Ловеч

 7 юни, 18:30 часа

Изложбата представя разказ за градовете Ловеч, Благоевград, Велико Търново, Пазарджик, Разград, Търговище и техните най-стари квартали – всичките с името Вароша, като разказът е от различен ъгъл - старите пощенски картички разкриват своя запечатан миг от миналото, а новите снимки ни показват как изглеждат същите места днес.

Лятна детска музейна школа

 14 юни, 10:30 часа

 

БЕЗПЛАТЕН ДЕН ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ ЮНИ:

Международен ден на детето – 1