Излезе от печат том VI на Известия на Регионален исторически музей - Благоевград.

Том VI на Известия на Регионален исторически музей - Благоевград може да закупите на касата на музея.

В Сборника са включени материали от научната конференция, проведена на 28-29 септември 2017 г. по повод 65-годишния юбилей на Регионален исторически музей – Благоевград, на тема „Югозападна България – нови изследвания и проучвания“. Учени от Българската академия на науките, университети, архиви и музеи, представиха свои проучвания в областта на археологията, историята, антропологията и природните науки.