КУЛТУРНА ПРОГРАМА - МЕСЕЦ АПРИЛ 2018

КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БЛАГОЕВГРАД ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018

 

Дата:12 април, 14:30 часа

Събитие: Музеен урок на тема "Храбри опълченци"

Място: Конферентна зала, Регионален исторически музей – Благоевград

Идейна концепция: По повод 140 години от Руско-турската война 1877-78 г.

 

Дата:до 15 април

Събитие: Областен ученически конкурс на тема „Това е моята родина“

Място: Регионален исторически музей – Благоевград

Идейна концепция:Конкурсът се посвещава на 140 годишнината от Освобождението на България. Учениците могат да изобразят природни и културно-исторически обекти и свои идейно-художествени виждания за Родината. Най-добрите творби ще бъдат изложени в залите на Регионален исторически музей - Благоевград.

 

Дата:17 април, 17:30 часа

Събитие: Изложба „Ангелина Станчева и Александър Филев -рисунка“

Място: Зала „Временни изложби“, Регионален исторически музей – Благоевград  

 

Дата:19 април, 15:00 часа 

Събитие: Прожекция на филм „Те отлитат“

Място: Конферентна зала, Регионален исторически музей – Благоевград  

Идейна концепция: В рамките инициативата „Натура 2000 на колела“ – пътуващо кино, по проект „ПрироДА – изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници“, финансиран от програма LIFE на ЕС и изпълняван от Издателство „Просвета“, „Просвета Либри“ и БДЗП.