Лятна детска музейна школа - Програма

ЛЯТНА ДЕТСКА МУЗЕЙНА ШКОЛА
06 – 29 ЮНИ 2018
Програмата е за деца от 6-13 год.
Заниманията се провеждат
/от понеделник до петък/ 10.30 ч.

06.06.2018 /сряда/ 10.30 ч. 
„ИЗЛОЖБА В ОБЕМ – ВЪЗПРИЯТИЕ ЧРЕЗ ДОПИР. ЖИВОТНИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ“ /Откриване на лятната 
детска музейна школа/

07.06.2018 /четвъртък/ 
ПОДВОДНИ СРЕЩИ – БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ

08.06.2018/петък/ 
ЗАБАВНИ ИГРИ, организирани от Национален парк „Рила“

11.06.2018 /понеделник/ 
„СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ“. Посветен на 
140 г. от Освобождението oт турско иго.
Игри в Mузеен детски кът

12.06.2018 /вторник/ 
ДА ОПОЗНАЕМ РОДНИЯ ГРАД
Игри в музеен детски кът

13.06.2018 /сряда/ 
Игри в музеен детски кът

14.06.2018 /четвъртък/ 
ПОДВОДНИ СРЕЩИ – РИБИТЕ

15.06.2018 /петък/ 
ПОЛЕТ НАД МОРЕТО

18.06.2018 /понеделник/ 
ИМА ЛИ БОЗАЙНИЦИ В ЧЕРНО МОРЕ?

19.06.2018 /вторник/ 
ИНТЕРЕСНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ - ИГРИ

20.06.2018 /сряда/ 
ВИДЕОУРОК ИСТОРИЯТА И НЕЙНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ
Търсачи на съкровища

21.06.2018 /четвъртък/ 
„ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА…“
Игри в музеен детски кът

22.06.2018 /петък/ 
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ТЕКСТ И ОБРАЗ
Игри в музеен детски кът

25.06.2018 /понеделник/
ВЪЗРОЖДЕНСКАТА КЪЩА
Игри в музеен детски кът

26.06.2018/вторник/ 
ПОЗНАВАМЕ ЛИ ДЪРЖАВИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ?

27.06.2018 /сряда/
Игри в музеен детски кът

28.06.3018 /четвъртък/
Търсачи на съкровища - игра

29.06.2018 /петък/
ЗАКРИВАНЕ НА ЛЯТНАТА ДЕТСКА МУЗЕЙНА ШКОЛА