Посещение от Съюз на слепите - Благоевград

Днес нашите приятели от Съюз на слепите- Регион Благоевград посетиха изложбата Изложба в обем – възприятие чрез допир. Животите в Черно море”. Тоня Маринова- уредник в отдел „Природа” на Регионален исторически музей - Благоевград им разказа интересни факти за изложбата и за представените черноморски видове. Цялата информация от изложбата е изписана и на брайлова азбука, а макетите на животните са специално изработени в реален размер и вид, което позволи на незрящите ни посетители да добият по- добра представа за обитателите на Черно море.