Нумизматика

Монетното богатство, съхранявано във фондовете на Регионален исторически музей - Благоевград, включва цялото разнообразие от монети, циркулирали в Югозападните тракийски земи.

Най-ранните монети се отнасят към края на V нач. на IV в. пр. Хр. Две съкровища, открити в землището на село Скребатно, община Гърмен, съдържат сребърни монети - драхми и хемихектета, отсечени в тасоски монетарници. Иконографията на тези монети включва изображения и символи, свързани с най-почитания от траките култ - култът към Дионис.

С голямо разнообразие откъм типове и номинали се характеризира елинистическото монетосечене. Тук се включват монетите на македонските владетели ( Филип II, Александър III, Касандър, Антигон Гонат, Филип V, Персей ), тетрадрахмите на Атина и Тасос - нов стил, на римския квестор Езилас, на Първа македонска област, сребърните монети  на град Истиея, драхмите на Дирахион и Аполония и Адриатическо море. РИМ-Благоевград притежава и няколко много важни съкровища, съдържащи бронзови тракийски варваризации на най-популярните автономни македонски монети.

Римското монетосечене е представено от републикански денари, императорски монети от различни номинали, както и от провинциялното бронзово монетосечене.

Най-големият брой златни монети, които се съхраняват във фонда, се отнасят към късноантичното и византийско монетосечене ( солиди на императорите Аркадий, Зенон, Анастасий I, Юстиниан I, Констанс, Теофил, Василий I, Константин VII, Роман III Аргир ). Византийското монетосечене от периода XI - XIV в. е представено с множество колективни находки.

Регионален исторически музей - Благоевград притежава колективни находки от западноевропейски талери от периода XVI - XX в. както и монети и банкноти от Княжество България. Царство България, Народна Република България и съвременни юбилейни монети.

Уредник: Нина Хаджиева