Праистория

Развитието на региона през праисторията (края на VII – първата половина на IV хил пр. Хр.) е силно повлияно от географското му разположение, а основно от долините на двете реки Струма и Места, които оформят натурални пътища и свързват Егейския свят с вътрешността на Европа. В Благоевградска област са регистрирани над 60 селища от неолита ( края на VII-VI хил. пр. Хр.) и халколита (V хил. пр. Хр - първата половина на IV хил пр. Хр.). Най- значимиот проучените праисторически обекти са при с. Ковачево, Българчево, Тополница, Дамяница, Коларово, Дреновица, Петрово, Дренково, Струмско и Илинденци. Откритите там материали, които наброяват около 7 000 артефакта, се съхраняват във фондa на РИМ – Благоевград. Материалната култура на тези селища се характеризира с обединяване на разнопосочни културни влияния, главно от юг (Тесалия и Северното Егейско крайбрежие), запад (долината на р. Вардар) и север (Дунавската долина). В региона се намира едно от най-ранните селища в Европа – раннонеолитното селище при с. Ковачево от края на VII началото на VI хил. пр. Хр.. То е проучвано от 1986 до 2007 г. от българо-френска експедиция. РИМ – Благоевград притежава най-голямата колекция в Европа от раннонеолитни глинени „печати” – пинтадери, намерени в Ковачево.   

Втори обект с изключително значение за праисторическата епоха е селището при с. Българчево, в близост до Благоевград. То се характеризира с много дълга продължителност на живота от края на ранния неолит (средата на VI хил. пр. Хр.) до ранния халколит  (V хил. пр. Хр.) със свидетелства от заселване през финала на късния халколит (IV хил. пр. Хр.), късната бронзова епоха (XIII в. пр. Xр.) и античността.  В раннонеолитният пласт беше намерена опожарена къща със запазен цял инвентар наброяващ над 50 цели керамични съда, две пещи с  каменни мелници до тях, 10 каменни теслички, 2 глинени женски фигурки, глинен модел на къща, антропоморфна глинена маска, 2 костени шила и 1 костена муфа.

В момента РИМ-Благоевград води разкопки на едно праисторическо селище – раннонеолитното селище Илинденци, Масовец. Там е реализиран съвместен проект с Фондация “Балканско наследство” и Община Струмяни със заглавие: “Раждането на Европа: разкопки на неолитно селище Илинденци - Масовец” под форма на полево училище по археология.

 Най-представителните материали от проучените праисторически селища - керамични съдове, глинени човешки и животински фигурки , накити от кост, глина, мрамор и нефрит, сечива от камък, кост и рог са показани в постоянната експозиция на отдела в залите на музея.