Връзки с обществеността

Основната цел на отдел "Връзки с обществеността" е популяризиране дейността на Регионален исторически музей - Благоевград и запознаване на публиката с  голямото  историческо и културно наследство, съхранявано в музея.

Отделът работи в посока, ориентирана към интересите и изискванията на публиката; разработва специални програми за работа с различни възрастови групи; привлича обществеността към дейността на музея, с цел приобщаване към работата му, спечелване на приятели и съмишленици, откликване към проблемите му.

В отдела работят:

Здравка Димитрова

Генка Иванова

Райна Петрова

Мая Велинова

Теменужка Стоилова

Лидия Димитрова

Елка Христова

За връзка - телефон: 073/ 88 60 78