Лаборатория за консервация и реставрация

Историята на консервационните дейности в Регионален исторически музей - Благоевград започват през 1973 г. В момента Регионален исторически музей - Благоевград разполага с модерна лаборатория за консервация и реставрация, в която работят квалифицирани специалисти по обработка на различни видове материали. И ако някой си мисли, че консервацията е подготовка за зимнина или някаква строително-монтажна работа, ще трябва да се поясни, че става дума за приет термин в музейната практика, за дейност към музейните предмети, чрез която се удължава животът на музейните експонати с помощта на различни научни и практически методи. Много от предметите в музея преди да станат експонати са били в изключително тежка, агресивна, нехарактерна за тях среда, която е повлияла зле на структурата и външния им вид. Целта на консервационните практики е да се коригират, доколкото е възможно и според характера на всеки предмет, възникналите дефекти в оригиналната материя.

Реставрацията е обикновено съпътстваща дейност към консервационния процес, стремяща се да възстанови увредената и липсваща част на предмета, като подобри и улесни естетическото му възприятие. Съществуват различни научни методи за идентификация, документиране на консервационно-реставрационните хипотези и решения. Най-точните се обсъждат и прилагат внимателно и щадящо към оригиналите. Целта е в определени моменти, дори и върху най-впечатляващите артефакти да не личи пряката намеса и съавторство на реставратора.

В момента съществуват ателиета по консервация и реставрация на : керамика и силикатни форми, метал, оръжие, хартия и текстил, художествен. Всички предмети - "веществени паметници" като : произведения на изобразителното изкуство, природни, органични обекти, архитектурни обекти, фотографски и други изобразителни материали - оригинални, допълнителни, писмени и други документи са обект на лабораторията по консервация и реставрация. Наблюдението върху материалите продължава и след напускането им от консервационното ателие.

В лабораторията за кансервация и реставрация работят специалистите:
Илия Николов - завеждащ лаборатория
Любомира Китанова
Милена Михалкова
Румяна Митова

За контакти телефон : 073 / 88 53 69