Нова и най-нова история

Във фондовете на отдел “Нова и най–нова история” се съхраняват около 30 000 инвентарни единици, свързани с революционните борби, обществено-политическия, икономически и културен живот на Пиринския край от 1912 г. до наши дни.

Отдел “Нова и най – нова история” съхранява лични вещи, снимки и документи на видни дейци от националноосвободителното движение на региона, знамена на чети, ценни образци хладно и огнестрелно оръжие, богата сбирка от ордени, медали и възпоменателни знаци.

Особено ценни са материалите свързани с войните за национално обединение на България – 1912 – 1913 г., 1915 – 1918 г. , национално-освободителното движение след Първата световна война – окръжни на Централното ръководство на ВМРО, оригинални писма и вещи на видни дейци - представители на различни крила и идейни течения.

В отдела са обособени 18 лични фонда. Сред тях се откроява личния фонд на Генерал-майор Константин Жостов и личните фондове на видни Горноджумайски фамилии с определен принос към обществено- политическия и икономически живот на Горна Джумая през периода 1912 – 1944 г., катофамилия Хаджигошевифамилия Мощански и др.

Фондът на раздел “Най-нова история” притежава материали свързани с живота и дейността на известни политически дейци след 1944 г. - Кръстю Стойчев, Борис Вапцаров, Стойне Лисийски, хора на труда като Катя Мамушева , Сара Смедарчина, д –р Борис Сапунджиев, актьорите Владимир Давчев, Стоян Вълков, Ева Тупарова, Иван Ацев – художник.

Част от тези материали са експонирани в изложбата „Скаптопара - Горна Джумая – Благоевград. Градът и неговите жители”посветена на Благоевград от възникването му до днес. В изложбата посетителите могат да се разходят из улиците на стария град с магазините, хотелите, училищата, да надникнат в тютюневите складове, в работилниците и канцелариите, в градското читалище, в домовете на бедни и богати; да се спрат пред рекламите и афишите; да разгледат снимки от стари семейни албуми, безценни документи и безброй веществени материали от старите обществени сгради и градски къщи - все неми свидетели на времето между войнитеПоказани са материали, свързани с икономическото развитие на града от преименуването му от Горна Джумая в Благоевград /1950 г/ до наши дни – снимки и производи на водещи предприятия от текстилната и тютюневата промишленост, както и снимки, проследяващи ускореното жилищно и обществено строителство, изграждането на новият градски център и утвърждаването на Благоевград като просветно и културно средище.

Отделът е автор на експозицията “Класната стая от нашето недалечно минало, където се провеждат атрактивни музейни образователни инициативи, съобразени с интересите и възрастовите особености на ученическата аудитория.

В отдела работят уредниците:

д-р Биляна Карадакова, тел. 0884 105 444, bilyanakaradakova@mail.bg

д-р Кирил Алексиев