Фондове и научен архив

В отдел Фондове и научен архив се съхранява и опазва научно - справочната документация за експонатите, отразяваща превръщането им в паметници на културата. Фондът се грижи за документалната обработка на музейните ценности и води техния научен отчет.

Главен уредник: Михаела Василева