Музеен урок на тема „Развитие на революционната идеология в Македония и Тракия през XIX в.“

С музеен урок на тема „Развитие на революционната идеология в Македония и Тракия през XIX в.“,  Регионален исторически музей – Благоевград, съвместно с Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ в Благоевград отбелязаха 150-годишнината от първото отпечатване на в. „Македония“  под редакцията на П.Р. Славейков от 1866 г. и 120 години от Солунския конгрес на ВМОРО с приемането на първите Устав и Правилник на организацията. Събитието се проведе на 21 ноември 2016 г. в конферентната зала на музея и събра ученици, техните родители, учители и общественици.

     Тези две юбилейни годишнини бяха обединени в една тема, тъй като целта на урока бе да проследи и представи връзката на националноосвободителното движение в Македония след 1878 г. с предходните възрожденски процеси, обхванали българското общество в средата на XIX век.

     В урока взеха участие ученици от XII-и класове на Езиковата гимназия в града с преподавател историкът г-жа Любка Гълъбова. Урокът протече в нетрадиционна среда, като представянето му премина с внесени фолклорни мотиви.  

     Един от акцентите бе развитието на идеологията  на ВМОРО в Македония, представен с пространни биографични сведения за основоположниците, както и първите задгранични представители на организацията в София - Гоце Делчев и Гьорче Петров. За Одринска Тракия историческият разказ бе конкретизиран върху образа на войводата и идеолог Михаил Герджиков.

     Цялостното представяне на историческите факти протече на фона на мултимедийна презентация по темата, дело на учениците, след издирени и проучени от тях снимкови материали.

     Гост на събитието бе краеведа Борис Сандански, който запозна аудиторията с малко известни факти относно създаването на революционните комитети в Кресненския край и страни от извън-революционната активност на дейците.

    Акцент по темата на урока бе и представянето от уредника Елена Александрова на автентични материали от фонда на музея – оригинални фотографии на идеолозите на ВМОРО - Дамян Груев, на авторите на първите Устав и Правилник на ВМОРО от 1896 г. Гоце Делчев и Гьорче Петров с техни посвещения до известни дейци; някои програмни документи на ВМОРО от началото на нейното изграждане, като „Правилника за четите“,  както и други печатни материали и издания, сред които фототипното издание на Славейковия в. „Македония“ от 1866 г.