Музеен урок отбеляза 115 години от Горноджумайското въстание

С музеен урок на 11 ноември 2017 г. от 11.00 ч. Регионален исторически музей – Благоевград, съвместно с Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ отбеляза 115 години от Горноджумайското въстание. В образователната инициатива се включиха ученици от Х „д“ и Х „е“ класове на гимназията. Те представиха малко известни факти от развитието на въстанието и акцентираха върху резултатите от него. Разгледаха подготовката за въстание и в други чести на Македония и се запознаха с неуспехът на това начинание в Костурско, Гевгелийско, Воденско. Под формата на мултимедийно представяне показаха на съучениците си някои от водещите фигури, подготвили Горноджумайското въстание – полковник Анастас Янков, Мичман Тодор Саев, ген. Иван Цончев. Уредникът Елена Александрова илюстрира наученото с оригинални документални, снимкови и печатни материали по темата от фонда на музея. Тя акцентира на автентичните фотографии на полк. Янков, капитан Йордан Стоянов, на печатният орган на ВМОК вестник „Реформи“ от 1899 и 1903 г. и особено върху Окръжното възвание на ВМОК до населението на Македония и Одринско за подготовка на въстание от юни 1902 г., непосредствено преди събитията от есента на същата година.