Организират областен ученически конкурс за ученическо творчество на тема: „Това е моята родина“

                                                                                                                                    

 

 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БЛАГОЕВГРАД

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БЛАГОЕВГРАД

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

Организират областен ученически конкурс за ученическо творчество на тема:

„Това е моята родина“

Високи, сини планини,

реки и златни равнини,

небе по-нежно от коприна —

това е моята родина!

Младен Исаев

 

Конкурсът се посвещава на 140-годишнина от освобождението на България от османска власт.

I. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

1. Учениците да изразят своя индивидуален художествен талант в живописно и поетично изобразяване на родината България.

2. Учениците да се вгледат в историята на българската държава, да открият красотата в постиженията на българския народ, да осмислят проблемите на настоящето и да представят родината през личното си възприятие.

3. Учениците да проявят активно отношение към българската природа, история и култура със средствата на изобразителното изкуство и художественото слово.

4. Творбите да бъдат представени пред обществеността и да разкрият представите на съвременното младо поколение за родината и действителността.

II. ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:

Рисунка и стихотворение

- Учениците могат да изобразят природни и културно-исторически обекти, образи от действителността, коятоги заобикаля, и свои идейно - художествени виждания за родината.

-Учениците могат да участват с една или повече творби от посочения характер.

- Рисунките да са размери до 35/50 см със свободен избор на техника и материали.

- Стихотворението да не надвишава 2 стандартни страници.

- Най-добрите творби ще бъдат наградени от организаторите и ще бъдат изложени в залите на РИМ – Благоевград.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ :

В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас от училищата в Благоевград и от областта – индивидуално, които ще се съревновават в три възрастови категории

от I до IV клас, от V до VII клас и от VIII до XII клас,

поотделно в двете форми на конкурса – рисунка и стихотворение.

Към всяка творба трябва да е посочено: име на автора, адрес, училище, в което учи и координати за връзка.

Творбите да се изпращат на адрес:

2700, гр. Благоевград, кв. Вароша, ул. Рила 1.

Регионален исторически музей – Благоевград.

Срок за заявяване на участие до 15 март 2018 г.

Срок за изпращане на творбите до 15април 2018 г.

 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

- художествено и изобразително качество;

- идея, оригиналност и творчески подход;

- езикова култура и поетично дарование.

 

V. КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ:

Авторите на отличените творби ще бъдат обявени не по-късно от две седмици преди тържествената церемония по награждаването, която ще се проведе през месец май 2018 година в Благоевград. Класираните ученици ще бъдат своевременно информирани за организацията по провеждане на тържеството. Домакин на събитието ще бъде РИМ – Благоевград.

 

 

 

VI. НАГРАДИ

- Еднодневна екскурзия, грамоти и наградни комплекти, осигурени от организаторите за класираните участници.

  1. СЪОРГАНИЗАТОРИ

Областна администрация - Благоевград

Областен и Общински съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Благоевград

Краеведческо дружество – Благоевград

 

VIII. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

Екатерина Текерска, старши експерт по обществени науки и гражданско образование в РУО – Благоевград, тел. 88-61-01, tekerska@rio-blg.com .

Отдел „Нова и най-нова история“ в РИМ - Благоевград:

д-р Кирил Алексиев, тел. 0887 895 385, kiro_bovis@abv.bg

д-р Биляна Карадакова, тел. 0884 105 444, bilyanakaradakova@mail.bg

 

20. 11. 2017 г.  

РИМ - Благоевград