Д-р Христина Цонева посрещна студенти от ЮЗУ 'Неофит Рилски'

Директорът на Регионален исторически музей – Благоевград д-р Христина Цонева посрещна в кабинета си студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски“ Ава Амидеина и Гергана Мазнева и научния им ръководител доц. д-р Петко Манджуков. Поводът на срещата бе успешно приключилият проект за извършване на специфични изследвания в лабораторията на Югозападен университет „Неофит Рилски“, катедра Химия, на движими културни ценности, собственост на Регионален исторически музей – Благоевград.

Двете момичета защитиха дипломни работи на тема: „Изследване състава на неизвестен материал, открит в ръка от бронзова статуя“ и „Изследване състава на субстанция в археологическа находка „Пиксида““.  Изследваните обекти са метална ръка, предадена на музея след акция на РПУ – Петрич и метална кутия от олово ( пиксида), открита при археологически проучвания през 1986 г в село Мулетарово. 

По време на научната работа на студентите са направени редица изследвания в Лабораторията за консервация и реставрация на Регионален исторически музей – Благоевград, лабораторията на катедра „Химия“ към Югозападен университет „Неофит Рилски“, както и в лаборатория зад граница.

Благодарение на съвместната работа по проекта бе определена датировката на изследваните обекти.  Установи се, че субстанцията в пиксидата най – вероятно е представлявала козметичен препарат и/или лекарствено средство на основата на оловни минерали. Също така бе доказано, че металната ръка е била част от фигура, близка до реалните човешки размери.

Надяваме се съвместната ни работа с Югозападен университет „Неофит Рилски“ да продължава да бъде все така ползотворна и в бъдеще да работим по много нови проекти заедно.