Зелени приключения - "Птиците"

През изминалите две седмици музейните ни приключения бяха в района на Ловния дом. За децата беше голяма изненада, че толкова близо до тях живеят такъв голям брои птици. Учениците влязоха в ролята на орнитолози – наблюдаваха птици и успешно попълниха своите орнитологични дневници. Наслаждавайки се на птичите песни, научиха и много интересни факти за най-разпространените гръбначни животни на сушата. С играта „Хранителна пирамида” малките природолюбители разбраха, че птиците са важен индикатор за състоянието на околната среда. Следващата седмица ще проведем последното занимание от „зелените приключения“ за тази година, то е посветено на бозайниците.