Музеен урок, посветен на Деня на народните будители

 На 30 октомври 2018 г. в Регионален исторически музей -Благоевград се проведе музеен урок посветен на Деня на народните будители. Участваха ученици от ІV”а” и ІV „б” кл. при V СУ „Георги Измирлиев”- Благоевград с учители г-н Тиляшев и г-жа Симитчийска. Организатор на проявата е д-р Елена Чалгънова, уредник в музея.

Тя представи презентация за историята на празника, за неговото възникване и развитие през годините, запозна учениците с културно-просветни и революционни дейци, които с делата си импулсират всестранното развитие на българската нация. Визира будители, подвизавали се в Горна Джумая, със заслуги в областта на църковно-училищното дело през Възраждането. Освен във функцията си на просветители, тези дейци са и радетели за политическо освобождение на българския народ от вековното робство. Те са преки участници в революционните събития от 70-те години на ХІХ в., и конкретно в Кресненско-Разложкото въстание, в което дейният Горноджумайски комитет „Единство” изиграва важна роля.

В края на мероприятието д-р Елена Чалгънова подари на г-н Тиляшев и г-жа Симитчийска по един екземпляр от книгата на учителя Георги Корчев - „Извънучилищната дейност на един народен учител”. Идеята е, в качеството си на съвременни народни будители, да продължават да обучават подрастващите с характерните за тях енергия, желание и ентусиазъм.