"Познаваме ли страните от Балканския полуостров?"

В днешното занимание с децата от лятната ни школа се "разходихме" из страните от Балканския полуостров. Под формата на пъзел малките участници в заниманието научиха местоположението и границите на всяка една от държавите, както и техните столици. Върху вече подредения макет децата имаха възможност да поставят националните флагове и гербове на държавите.