Прожекция на филма "Те отлитат"

На 19 април в конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград децата от I „б“ и II “a” клас  на XI ОУ “Христо Ботев“ се насладиха на прожекцията на филма „Те отлитат“.

Специално за събитието ни гостува Мариана Вълчева от БЗДП , която разказа на децата интересни факти за птиците и по – специално за тези, показани във филма.

„Те отитат“ разходи децата из красиви кътчета на природата на България – домове на няколко вида птици, които вече са в списъка на изчезващите видове (червеногушата гъска, египетският лешояд, белоопашатите мишелови, царските орли и др.)

Събитието бе организирано от отдел „Природа“ на Регионален исторически музей – Благоевград и Българско дружество за защита на птиците.  Филмът е част от инициативата „Натура 2000 на колела“ – пътуващо кино, по проект „ПрироДА – изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници“, финансиран от програма LIFE на ЕС и изпълняван от Издателство „Просвета“, „Просвета Либри“ и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).