Среща на тема „Археология и история на Република Азербайджан“

На 9 август 2018 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Регионален исторически музей - Благоевград се проведе среща на тема „Археология и история на Република Азербайджан“. От азербайджанска страна участие взеха учени от Азербайджанската национална академия на науките: д- р Сафар Ашуров, д-р Парвис Гасимов, д-р Бактиар Ялилов, д-р Фархад Гулиев и д-р Рахманзадех Шамил Фазиоглу. Те представиха презентации, засягащи различни аспекти от културното развитие на Азербайджан през новокаменната и бронзова епохи, както и Просвещението в страната в края на XIX и началото на XX век. В събитието се включиха и специалисти от Регионален исторически музей – Благоевград. Д-р Кирил Алексиев - уредник в отдел „Нова и най-нова история“ представи темата “Балкански войни и балканските народи“ , а д-р Малгожата Гребска- Кулов от отдел „Археология“ към музея запозна аудиторията с праисторическото културно наследство на Югозападна България /края на VII – първа половина на I хилядолетие пр.Хр./.