„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…”

Днес се проведе поредното занимание от програмата на Лятната детска школа под наслов – „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…”. Както се вижда от заглавието, то беше посветено на големия български поет и революционен деец – Христо Ботев. Присъстващите деца се запознаха с нови и неизвестни за тях факти от динамичния живот на великия българин. С оглед на изключителното място, което заемат в живота на поета, беше разказано по-детайлно за любимите жени на Ботев – майката, „първото либе”, съпругата и дъщерята.Беше отделено особено внимание и върху личността на майката – персонално на Иванка Петкова, и майките на други наши видни дейци, дейци контактували с Ботев, същевременно и те, като него – посветили живота си на освобождението на България от турско иго. Тези героични българки, оказали влияние не само върху физическото развитие, но и върху духовното израстване на своите велики синове. Мероприятието продължи с практическа част и провеждането на занимателни игри - подреждането на пъзели, съставяне родословно дърво на Христо и на Венета Ботеви и др.