Дни на НП "Рила"

В дните, посветени на Национален парк „Рила“, заедно с колегите от Дирекцията на парка посрещнахме над 120 деца от различни класове и училища от Благоевград. Като всяка година по традиция във връзка с отбелязването на годишнината от обявяването на парка, поставихме акцент за значението на защитената територия, представихме характерни за парка представители на флората и фауната, и провокирахме децата да помислят за нашата отговорност към опазването на природата.