"Зелени приключения" с най - малкия и най - големия бозайник

В средата на седмицата проведохме предпоследното занимание от образователния пакет „Зелени приключения в музея – 2” и запознахме третокласниците от СУИЧЕ с най-малкия и най-големия бозайник в България. В края на заниманието дадохме възможност учениците да покажат своите знания в специално подготвените албуми дневници на интересните бозайници. Изненада за децата беше да открият, че те самите са включени в тези дневници. Направихме малка препратка отново към безгръбначните животни с магнитите-пеперуди, които нашите приятели изрисуваха прекрасно и вече са кацнали в техните домове. Следващото ни занимание с тях е за защитените територии в България и тяхното значение. Плануваме тогава да сме на открито в една от най-големите защитени територии – приключенията продължават!