Кръгла маса – дискусия на тема „Scaptopara - Quo Vadis?“

На 7 и 8 февруари 2019 г в конферентната зала на Регионален исторически музей - Благоевград се проведе Кръгла маса – дискусия на тема „Scaptopara - Quo Vadis?“. Събитието бе организирано от Инициативния комитет за спасяване на „Скаптопара“. Основната идея на кръглата маса бе да се обменят добри практики в опазването на културно – историческото наследство и да се постигне по – добра връзка между обществените организации и институциите, отговарящи за консервирането и социализирането на археологическия обект, намиращ се при с. Покровник. В обсъжданията участие взеха представители на Министерство на културата, зам. кметът на Община Благоевград Христина Шопова, експерти от Регионален исторически музей – Благоевград и други музей в страната, както и представители на различни обществени организации. Събитието премина в рамките на конструктивен и диалогичен тон.